Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ένας χώρος στον οποίο τόσο η γρήγορη παρέμβαση όσο και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων παίζουν καίριο ρόλο. Στο χώρο αυτό νοσηλεύονται ασθενείς με βαριές και σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι χρήζουν άμεσης ιατρικής όσο και νοσηλευτικής παρακολούθησης και θεραπείας. Ο κλάδος της Νοσηλευτικής που ασχολείται με την φροντίδα ασθενών με τέτοιες παθήσεις είναι η Επείγουσα Νοσηλευτική μέσω της οποίας οι νοσηλευτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν στην πράξη κλινικά περιστατικά με αυξημένο δείκτη θνησιμότητας. Τόσο η αποτελεσματική φροντίδα όσο και η πρόωρη διάγνωση και παρέμβαση στον άρρωστο αποτελούν σημαντικά βήματα για την Επείγουσα Νοσηλευτική. Η εγρήγορση, η σχολαστική φροντίδα και η συνεχής παρακολούθηση αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά της Επείγουσας Νοσηλευτικής. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος ασχολείται τόσο με την περιγραφή διαφόρων μονάδων εντατικής θεραπείας και την αποτελεσματικότητα τους σε διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας όσο και με την περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις μονάδες αυτές. Ακόμα, γίνεται περιγραφή του ορισμού της Επείγουσας Νοσηλευτικής τόσο στα ελληνικά επίπεδα όσο και παγκοσμίως, καθώς και στην σημασία της ύπαρξης του κλάδου αυτού στη Νοσηλευτική επιστήμη. Τέλος, παρατίθενται κάποια συγγράμματα που σχετίζονται με την Επείγουσα Νοσηλευτική και τη Νοσηλευτική ΜΕΘ καθώς και κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν στην ενασχόληση με το χώρο αυτό.